انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت هفته بزرگداشت «شهر تهران» برگزار می‌کند؛

مراسم بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی استاد «جعفر شهری‌باف» در فضای مجازی

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت هفته بزرگداشت «شهر تهران» مراسم بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی استاد «جعفر شهری باف» نویسنده و پژوهشگر تاریخ اجتماعی تهران را در فضای مجازی برگزار می‌کند. در این برنامه که دوشنبه نوزدهم مهرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ برگزار می‌شود، حسن بلخاری قهی رئیس انجمن آثار و […]

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت هفته بزرگداشت «شهر تهران» مراسم بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی استاد «جعفر شهری باف» نویسنده و پژوهشگر تاریخ اجتماعی تهران را در فضای مجازی برگزار می‌کند.
در این برنامه که دوشنبه نوزدهم مهرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ برگزار می‌شود، حسن بلخاری قهی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، حسن انوری عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نصرالله حدادی تهران شناس، حسین ایمانی جاجرمی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و کامران صفامنش پژوهشگر تاریخ معماری و شهرسازی سخنرانی خواهند کرد.
مرحوم استاد «جعفر شهری باف» نویسنده و پژوهشگر تاریخ اجتماعی تهران بود که با آثار و فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود، گنجینه ارزشمندی از زندگی اجتماعی مردم ایران را پیش روی آنان قرار داد. او شاهد صادق زمانه خود بود و با ویژگی‌های زبانی اصیل و حفظ کلمات مهجور، به نوعی پیشینه زبان را نیز با تاریخ مردم و فرهنگ پیوند داد.
دو کتاب «طهران قدیم» و «تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم»، از جمله آثار مهم این استاد فقید در زمینه تاریخ اجتماعی و فرهنگ عامه به شمار می‌روند.
این برنامه در نشانی‌های زیر پخش خواهد شد:

https://www.instagram.com/anjomanasarmafakher2

https://www.aparat.com/mafakherefarhangi

https://t.me/anjomanasarmafakher