بزرگداشت دو نماینده دوران مشروطیت در کتابخانه مجلس

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۰۹ دی ۱۳۹۳ بزرگداشت شصت و دومین سالگرد سیدعلی صدرالاسلام مقدسی بروجردی، اولین نماینده دوران مشروطیت از لرستان و هفتاد و هشتمین سالگرد سیدحسن مدیرالاسلام مقدسی بروجردی، اولین نماینده دوران مشروطیت از تهران برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۰۹ دی ۱۳۹۳

bozorgdasht-namayande-dore-mashrotiatبزرگداشت شصت و دومین سالگرد سیدعلی صدرالاسلام مقدسی بروجردی، اولین نماینده دوران مشروطیت از لرستان و هفتاد و هشتمین سالگرد سیدحسن مدیرالاسلام مقدسی بروجردی، اولین نماینده دوران مشروطیت از تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی آیین بزرگداشت شصت و دومین سالگرد مرحوم سید علی صدرالاسلام مقدسی بروجردی، اولین نماینده دوران مشروطیت از لرستان و هفتاد و هشتمین سالگرد مرحوم سید حسن مدیرالاسلام مقدسی بروجردی، اولین نماینده دوران مشروطیت از تهران از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.
این بزرگداشت روز دوشنبه پانزدهم دی ماه سال جاری در تالار شهید مدرس (مشروطه) مجلس از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵ برگزار خواهد شد.