بزرگداشت دکترعلی اقبالی

به مناسبت سپری شدن نود و هفت سال از عمر پربار و برکت استاد دکتر علی اقبالی، بنیانگذار مدرسه عالی کشاورزی در همدان و بنیانگذار تدریس رشته  نقشه برداری در دانشگاه تهران و به منظور تجلیل از مقام شامخ علمی و فرهنگی ایشان مراسم بزرگداشتی در روز سه شنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۸۷ در انجمن آثار و […]

Imageبه مناسبت سپری شدن نود و هفت سال از عمر پربار و برکت استاد دکتر علی اقبالی، بنیانگذار مدرسه عالی کشاورزی در همدان و بنیانگذار تدریس رشته  نقشه برداری در دانشگاه تهران و به منظور تجلیل از مقام شامخ علمی و فرهنگی ایشان مراسم بزرگداشتی در روز سه شنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۸۷ در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می گردد.