بزرگداشت دکتر صادق آیینه وند با مشارکت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ بزرگداشت مورخ و دانشمند برجسته تاریخ اسلام و برگزیده جشنواره فارابی دکتر صادق آیینه وند با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۶/۳۰ الی ۱۸/۳۰ در دانشگاه الزهراء واقع در ده ونک، دانشگاه الزهراء، سالن دکتر تورانی برگزار می شود. این […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

aynevandبزرگداشت مورخ و دانشمند برجسته تاریخ اسلام و برگزیده جشنواره فارابی دکتر صادق آیینه وند با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۶/۳۰ الی ۱۸/۳۰ در دانشگاه الزهراء واقع در ده ونک، دانشگاه الزهراء، سالن دکتر تورانی برگزار می شود.

این بزرگداشت با همکاری انجمن ایرانی تاریخ اسلام، دانشگاه الزهراء، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه تاریخ اسلام برگزار می شود.

آخرین ویرایش: ۹۱/۲/۲۳