بزرگداشت روز سعدی

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز بزرگداشت سعدی، روز تجلیل از ادب پارسی را گرامی می‌دارد. از خاک سعدی شیراز بوی عشق می‌آید  هزار سال پس از مرگ وی گرش بویی

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

saadi

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز بزرگداشت سعدی، روز تجلیل از ادب پارسی را گرامی می‌دارد.

از خاک سعدی شیراز بوی عشق می‌آید

 هزار سال پس از مرگ وی گرش بویی