بزرگداشت زنده یاد دکتر محمدکاظم خواجویان در روشنان دانشگاه (۲)

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۰۷ آذر ۱۳۹۵ کتاب روشنان دانشگاه (۲) به مناسبت بزرگداشت زنده یاد محمدکاظم خواجویان، استاد گروه تاریخ و رئیس اسبق دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد. دانشگاه دیرینه سال فردوسی مشهد در دوهۀ اخیر توجه ویژه‌ای به استادان نامور و تأثیرگذار خود داشته و همواره کوشیده است […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۰۷ آذر ۱۳۹۵

ketab-bozorgdasht-dr-mohammad-kazem-khajavian

کتاب روشنان دانشگاه (۲) به مناسبت بزرگداشت زنده یاد محمدکاظم خواجویان، استاد گروه تاریخ و رئیس اسبق دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

دانشگاه دیرینه سال فردوسی مشهد در دوهۀ اخیر توجه ویژه‌ای به استادان نامور و تأثیرگذار خود داشته و همواره کوشیده است با بزرگداشت یاد و نام آنان، از یک سو وام‌ داری خود را به این بزرگان عرصۀ علم و فرهنگ ادا نماید و از دیگر سو آنان را همچون چراغی فروزان فراروی اعضای هیأت علمی جوان‌تر و دانشجویان پرجنب و جوش نسل حاضر قرار دهد.

بی‌تردید زنده یاد دکتر محمدکاظم خواجویان یکی از بهترین و تأثیرگذارترین استادان تاریخ و از آن مهم‌تر، مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بوده است. او که سال‌ها ریاست قدیمی‌ترین دانشکدۀ دانشگاه فردوسی مشهد را بر عهده داشت، در حوادث و بحران‌های دهۀ نخست انقلاب اسلامی، از انقلاب فرهنگی و کشکمکش‌های فکری و عقیدتی سال‌های آغازین گرفته تا دورۀ جنگ تحمیلی و پایان آن و حتی تنگناهای اواخر دهۀ شصت و اوایل دهۀ هفتاد، با تدبیر و دوراندیشی مثال زدنی، کشتی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی را ناخدایی کرد و کوشید تا تندروی‌ها و افراط گری‌های کم و بیش رایج در آن روزگار، کم‌تر آسیب را به آن وارد سازد.

در مقدمۀ کتاب به قلم سلمان ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه آمده است: «پیشرفت های مادی و معنوی هر جامعه، وامدار کوشش‌ها و جوشش‌های کسانی بوده است که پیوسته در راه شکوفایی خود و اجتماعی که در آن می‌زیسته‌اند، گام‌های بلندی برداشته و در راه افروزش اخگرهای دانایی و آگاهی، همۀ توان خویش را به کار گرفته‌اند. چنین انسان‌های والایی در هر رشته و جامعه‌ای که باشند سزاوار بزرگداشت و ارجگزاری‌اند. بر این پایه، مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه وظیفۀ خود می‌داند تا از پیشکسوتان و پیشگامان علم و دانش و فرهنگ در دانشگاه دیرینه سال فردوسی مشهد تقدیر به عمل آورد و با انتشار روشنان دانشگاه گوشه‌ای از پرتوافشانی این ستارگان پر فروغ آسمان را ثبت و ضبط نماید تا از یک سو در تاریخ پر فراز و نشیب دانشگاه به یادگار بماند و از سوی دیگر، بسان چراغی فراراه اعضای جوان خانوادۀ بزرگ دانشگاه قرار گیرد و آنان را با کوشش‌ها و مرارت‌های استادان تأثیرگذار و نامداران عرصه‌های مختلف آشنا سازد.»

فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر است:

مروری بر زندگی، خدمات و آثار علمی زنده یاد دکتر محمدکاظک خواجویان

پیام تسلیت وزارت فرهنگ و آموزش عالی، بیانیۀ جهاد دانشگاهی مشهد و مرثیه‌ها

یادداشت‌های تقدیمی

بازنشر برخی از آثار استاد

تصاویر و اسناد

روشنان دانشگاه (بزرگداشت زنده یاد دکتر محمدکاظم خواجویان)، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۶۶ صفحه، شمارگان: ۷۰۰ نسخه، ۱۳۹۵.