بزرگداشت علامه سعیدالعلمای مازندرانی و علامه ملا محمد اشرفی

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ کنگره ملی بزرگداشت علامه سعیدالعلمای مازندرانی و علامه ملا محمد اشرفی با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. در راستای برگزاری این کنگره رساله علامه سعیدالعلماء و کتاب شعائرالاسلام علامه ملا محمد اشرفی با ترجمه و تصحیح دکتر احمد باقری با […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۸۹

کنگره ملی بزرگداشت علامه سعیدالعلمای مازندرانی و علامه ملا محمد اشرفی با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
در راستای برگزاری این کنگره رساله علامه سعیدالعلماء و کتاب شعائرالاسلام علامه ملا محمد اشرفی با ترجمه و تصحیح دکتر احمد باقری با حمایت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر خواهد شد. در همین رابطه مرمت و بازسازی بارگاه علامه سعیدالعلماء نیز در دست بررسی نهایی می‌باشد.

آخرین ویرایش: ۸۹/۰۵/۲۶