بزرگداشت مرحوم آیت الله حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی

دوشنبه, ۳۰ -۳۴۴۳ به مناسبت گذشت چهل سال از رحلت علامه بزرگ مرحوم آیت الله حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی و یکصدمین سال آغاز تالیف اثر نفیس آن بزرگوار الذریعه الی تصانیف الشیعه، مجلس تکریم و بزرگداشتی در روز هفتم مهرماه مطالق با بیست و هفتم ماه مبارک رمضان در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می گردد تا […]

دوشنبه, ۳۰ -۳۴۴۳

Imageبه مناسبت گذشت چهل سال از رحلت علامه بزرگ مرحوم آیت الله حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی و یکصدمین سال آغاز تالیف اثر نفیس آن بزرگوار الذریعه الی تصانیف الشیعه، مجلس تکریم و بزرگداشتی در روز هفتم مهرماه مطالق با بیست و هفتم ماه مبارک رمضان در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می گردد تا از زحمات و کوشش های آن محدث عالی مقام و فقیه عظیم الشان و کتاب شناس پرتوان در معرفی آثار و مآثر شیعه امامیه تقدیر به عمل آید.