بزرگداشت مرحوم آیت الله نجم آبادی

به مناسبت گذشت متجاوز از چهل سال از رحلت فقیه دانا و مجتهد توانا و مدرس فقه مکتب اهل البیت (ع) مرحوم مغفور آیت الله حاج میرزا ابوالفضل نجم آبادی -رحمت الله علیه رحمه واسعه- انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مجلس یادبود و بزرگداشتی در روز سی و یکم فروردین برای آن فقید سعید برگزار می کند تا […]

Image
به مناسبت گذشت متجاوز از چهل سال از رحلت فقیه دانا و مجتهد توانا و مدرس فقه مکتب اهل البیت (ع) مرحوم مغفور آیت الله حاج میرزا ابوالفضل نجم آبادی -رحمت الله علیه رحمه واسعه- انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مجلس یادبود و بزرگداشتی در روز سی و یکم فروردین برای آن فقید سعید برگزار می کند تا شاگردان و دوستان و خویشان یاد ایشان را گرامی دارند و مناقب و محامدشان را بازگو نمایند.