به‌کارگیری پدیدارشناسی در روش تحقیق

شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۸ کتاب «روش تحقیق پدیدارشناسی» نوشته و تالیف حسن بودلایی به چالش‌ها و مسائل پیش روی پژوهشگران، در به‌کارگیری پدیدارشناسی در وجه روش تحقیق پرداخته است. در واقع کتاب در فصول مستقلی از هم به بخشی از پرسش‌ها و مسائل پیش روی پژوهشگران، درباره به‌کارگیری پدیدارشناسی در وجه روش تحقیق پاسخ می‌دهد. […]

شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۸

bekargiri padidarshenasi ravesh tahghigh

کتاب «روش تحقیق پدیدارشناسی» نوشته و تالیف حسن بودلایی به چالش‌ها و مسائل پیش روی پژوهشگران، در به‌کارگیری پدیدارشناسی در وجه روش تحقیق پرداخته است.

در واقع کتاب در فصول مستقلی از هم به بخشی از پرسش‌ها و مسائل پیش روی پژوهشگران، درباره به‌کارگیری پدیدارشناسی در وجه روش تحقیق پاسخ می‌دهد. در پیش‌گفتار کتاب مولف توضیح می‌دهد که ناکارآمدی شیوه‌های کمی در شناخت انسان و پدیده‌های مرتبط با انسان، موجب شده تا شیوه‌های تحقیق کیفی در کمک به پژوهشگران برای درک انسان و بسترهای اجتماعی و فرهنگی که انسان‌ها در آنها زندگی می‌کنند (از جمله سازمان که به عنوان پدیده‌ای اجتماعی متأثر از اعمال و نیات انسان است) گزینه مناسب‌تری به نظر برسند. بنابراین برای استفاده صحیح از چنین روش‌های تحقیق کیفی، ضروری است تا شناخت مطلوبی از این روش‌ها به عمل آید. یکی از روش‌های تحقیق کیفی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، روش تحقیق پدیدارشناسی است.
نویسنده استدلال می‌کند که دیدگاه پدیدارشناسی در قلمرو فلسفی محدود نمانده و در طی نیم قرن اخیر به دلیل مبانی نظری خاص خود، علوم انسانی از جمله جامعه‌شناسی را تحت تأثیر قرار داده است. این تأثیر در بعد روش‌شناسی چشمگیر بوده و در موضع مقابله با پوزیتویسم قرار گرفته است. روش تحقیق پدیدارشناسی، تجارب زیسته مشارکت‌کنندگان در پژوهش را با هدف دستیابی به جوهره آن موضوع، مورد بررسی قرار می‌دهد. اما پدیدارشناسی در وجه روش چالش‌برانگیز است. به زعم بودلایی در کشور ما روش تحقیق پدیدارشناسی برای بسیاری از علاقمندان به روش‌های کیفی، کمتر شناخته شده است. انگیزه او از نگارش این کتاب نیز، ایجاد و ترویج شرایط به‌کارگیری روش تحقیق پدیدارشناسی در انجام پژوهش‌های حوزه علوم رفتاری و سازمانی است.
ساختار کتاب نیز از فصول مستقلی تشکیل شده است که هر کدام جداگانه به بخشی از چالش‌ها و مسائل پیش روی پژوهشگران، در به‌کارگیری پدیدارشناسی در وجه روش تحقیق می‌پردازد.
کتاب «روش تحقیق پدیدارشناسی» تالیف حسن بودلایی در ۳۰۲ صفحه،‌ شمارگان ۵۰۰ نسخه و به قیمت ۵۱۰۰۰ تومان از سوی انتشارات  اندیشه احسان منتشر شده است.