به بهانه روز حافظ

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (انجمن آثار ملی) با قدمتی نزدیک به یک سده و تاریخی سرشار از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و معماری … از جمله نهادهایی کاراست که تا به امروز آنچنان که بایسته و شایسته است شناخته و معرفی نشده و در هجر و غربت ِ نسیان مانده است. […]

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸

asnad

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (انجمن آثار ملی) با قدمتی نزدیک به یک سده و تاریخی سرشار از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و معماری … از جمله نهادهایی کاراست که تا به امروز آنچنان که بایسته و شایسته است شناخته و معرفی نشده و در هجر و غربت ِ نسیان مانده است.

از جمله فعالیت‌های انجمن، همکاری با استاد ابوالحسن صدیقی(۱۲۷۶-۱۳۷۴) مجسمه‌ساز و نقاش معروف و نام‌آور ایران است. وی که از گوستینوس آمبروزی مجسمه‌ساز شهیر ایتالیایی، لقب میکل آنژ شرق گرفته بود. با قبول همکاری با انجمن آثار ملی و خلق مجسمه‌ها و تصاویر ماندگار، از مشاهیر علم و ادب ایران، دوران نوینی را در زندگی هنری‌اش آغاز کرد. از جمله آثار ایشان مجسمه‌های سعدی، ابن سینا، فردوسی و نادرشاه افشار است که با مرارت‌های فراوان در کشور ایتالیا ساخته شدند. وی در هنر نقاشی استادی بی‌بدیل و بی‌همتا بود که با به تصویر کشیدن چهره افرادی چون فردوسی، ابن‌سینا و حافظ برای انجمن آثار ملی تصاویری ماندگار و مورد قبول همگان از خود برجای گزارد. از جمله آثار نقاشی ایشان از چهره‌های مشاهیر ایران، تابلوی رنگ و روغن حافظ است که در سال ۱۳۵۰ در ابعاد (۷۰/۱۱۰ سانتی متری) ترسیم و به انجمن آثار ملی هدیه شد. اداره اسناد و متون انجمن طی بررسی‌های فراوان، چندین سند مربوط به مکاتبات استاد ابوالحسن صدیقی و انجمن با موضوع تابلوی حافظ یافته و به مناسبت روز بیستم مهرماه روزملی حافظ در تقویم رسمی کشور به نمایش آن پرداخته است.

be bahaneh roz hafez1be bahaneh roz hafez2be bahaneh roz hafez3be bahaneh roz hafez4

نرگس صادقی زاده