گفتار صوتی دکتر نجفقلی حبیبی درباره کرونا خطاب به ملت ایران

به قدرت خداوند ایمان آوریم

دکتر نجفقلی حبیبی، رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی: اگرچه که کرونا به اقتصاد ضربه بزرگی زده است اما امیدوارم جامعه بشری ‏که امروز به صورت یک ملت درآمده‌اند با همکاری و آرمان مشترک تا سطح بالایی اختلافات خود را کنار گذارند. این امید هست که ‏جهان پس از کرونا، فضایی عاری از خشونت را تجربه […]

دکتر نجفقلی حبیبی، رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی: اگرچه که کرونا به اقتصاد ضربه بزرگی زده است اما امیدوارم جامعه بشری ‏که امروز به صورت یک ملت درآمده‌اند با همکاری و آرمان مشترک تا سطح بالایی اختلافات خود را کنار گذارند. این امید هست که ‏جهان پس از کرونا، فضایی عاری از خشونت را تجربه کند. چه خوب است به بهانه این بیماری، ما مسلمانان بیشتر به قدرت خداوند ‏متعال ایمان بیاوریم. با کمک اقتصادی از جمله اعطای صدقه به مستمندان به یاری آنها بشتابیم تا باری کوچک از شانه گرفتاران ‏برداشته شود.‏

دانلود فایل گفتار صوتی دکتر نجفقلی حبیبی درباره کرونا خطاب به ملت ایران