بیانیه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در محکومیت هتک حرمت به پیامبر اسلام و قرآن کریم

انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون همانا قرآن را فرو فرستادیم و خود نیز از آن حفاظت خواهیم کرد. هتک حرمت به جانب کتاب مقدس اسلام و نیز پیامبر رحمت و هدایت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از سوی ناآگاهان تاریک‌ضمیر، موجب اندوه و خشم آزاد اندیشان و دین‌مداران […]

انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون
همانا قرآن را فرو فرستادیم و خود نیز از آن حفاظت خواهیم کرد.
هتک حرمت به جانب کتاب مقدس اسلام و نیز پیامبر رحمت و هدایت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از سوی ناآگاهان تاریک‌ضمیر، موجب اندوه و خشم آزاد اندیشان و دین‌مداران به ویژه جمیع مسلمانان در سراسر کره خاکی گردید.
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی این اقدام جاهلانه برخاسته از انگیزه‌های تفرقه افکنانه و ضد وحدت‌بخش را در زمانه‌ای که ابناء بشر را جز تمسک و توسل به منابع وحیانی و نور هدایت‌گر ادیانی به ویژه منبع لایزال قرآن کریم و سنت به جای‌مانده از پیام‌آور مهربان آن، نبی اکرم (ص)، راهی نمانده است، محکوم می‌نماید و امید واثق دارد خداوند کریم جان این جاهلان و هتاکان را به حقیقت دین و وحی روشن گردانیده و هدایتشان فرماید.