بیانیه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درباره روز بزرگداشت محمد بن زکریای رازی

حکیم محمد بن زکریای رازی، متفکر برجسته سده سوم و چهارم هجری به حق خورشیدی درخشان در منظومه تاریخ اندیشۀ حکمی، فلسفی و علمی ایران زمین است؛ پزشکی نامدار که علاوه بر شفای جسم، خود را به گستره جان و جهانِ آدمیان برمی‌کشد و در قامتِ فیلسوف و حکیمی تأثیرگذار همچنان مؤثر بر ضمیر و […]

حکیم محمد بن زکریای رازی، متفکر برجسته سده سوم و چهارم هجری به حق خورشیدی درخشان در منظومه تاریخ اندیشۀ حکمی، فلسفی و علمی ایران زمین است؛ پزشکی نامدار که علاوه بر شفای جسم، خود را به گستره جان و جهانِ آدمیان برمی‌کشد و در قامتِ فیلسوف و حکیمی تأثیرگذار همچنان مؤثر بر ضمیر و زمین عطشناکِ دانندگی اهل اندیشه در بُعدی جهانی می‌شود.
تحقیق و پژوهش، چنان‌که بایسته این مفاهیم است بی‌تردید شایسته نام «فیلسوف ری» است. تعمق اندیشه‌ورزی او در گستره‌های پزشکی، داروسازی، فلسفه و علوم طبیعی از چنان وزانت و استقامت فکری برخوردار است که به درستی او را در مرکز برهه‌ای از تاریخ فکری این مرز و بوم نشانده است که به قول جورج سارتن، زمانه او، زمانه محمد بن زکریای رازی خوانده می‌شود و شیوه پژوهشگری او را به لحاظ بهره‌‌گیری از روش تجربی ـ چنان‌که استاد محمد محیط طباطبایی توصیف نموده است ـ شایسته است «پیشاهنگ عصر جدید به تجربه» نامیده شود.
خلاقیت، روش پژوهش و بهره‌گیری از تخیل انسانی که همراه با کشف و تولیدات مادی و معنوی است از جمله دستاوردها و میراثِ حکیم ری است. امری که انسان امروز ایرانی به شدت نیازمند آن است؛ نیازی باورمند که در عرصه‌های مختلف رقابت جهانی، ما نیز بتوانیم تواناگر تولیدات حوزه‌های نیاز بشری باشیم.
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، پنجم شهریور ماه، که مزین به نام این حکیم بزرگ ایرانی است را گرامی می‌دارد و از خداوند منّان طلب و امید واثق دارد که زمینه‌های لازم برای معرفی هر چه بیشتر این عالمان بزرگ را فراهم آورد.