بیستمین جایزه تاریخی و ادبی دکتر محمود افشار به پروفسور آنجلو میکله پیه مونتسه

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۰ بیستمین جایزه تاریخی و ادبی دکتر محمود افشار به پروفسور آنجلو میکله پیه مونتسه، ایرانشناس برجسته ایتالیایی اهدا شد. در مراسمی که در روز در بنیاد موقوفات محمود افشار با حضور سید مصطفی محقق داماد،نصرالله پورجوادی ،محمدابراهیم باستانی پاریزی ،محمود امید سالار،کارلو چرتی ، منصوره اتحادیه و برخی […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۰

iranshenasبیستمین جایزه تاریخی و ادبی دکتر محمود افشار به پروفسور آنجلو میکله پیه مونتسه، ایرانشناس برجسته ایتالیایی اهدا شد.

در مراسمی که در روز در بنیاد موقوفات محمود افشار با حضور سید مصطفی محقق داماد،نصرالله پورجوادی ،محمدابراهیم باستانی پاریزی ،محمود امید سالار،کارلو چرتی ، منصوره اتحادیه و برخی دیگر از اندیشمندان و محققان در ساختمان لغتنامه دهخدا در تالار دکتر محمود افشار برگزار شد، جایزه تاریخی و ادبی دکتر محمود افشار که یک تخته قالیچه ابریشم نایینی است، به پروفسور پیه مونتسه ایران شناس برجسته ایتالیایی اهدا شد.

او استاد زبان و ادبیات فارسی و زبان شناسی دانشگاه های رم ، ونیز و استرازبورگ است و آثار متعددی را تا کنون منتشر کرده است که از آن جمله می توان به کتاب های «منطق الطیر»عطار (چاپ قدیمی ترین نسخه مصور) وکتاب شناسی ایران در زبان ایتالیایی اشاره کرد. تهیه فهرست نسخه های خطی ادبیات فارسی در ایتالیا از دیگر آثار اوست.

آخرین ویرایش: ۹۰/۹/۲۰