بیست و دومین جلسه هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ بیست و دومین جلسه هیأت مدیره و اولین جلسه در سال جاری روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ در دفتر ریاست محترم انجمن و با حضور اعضاء برگزار شد. در این جلسه جناب آقای دکتر محمدمهدی مظاهری به‌عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای حسین شاکری، قائم مقام انجمن […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۵

anjoman-mafakherبیست و دومین جلسه هیأت مدیره و اولین جلسه در سال جاری روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ در دفتر ریاست محترم انجمن و با حضور اعضاء برگزار شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر محمدمهدی مظاهری به‌عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای حسین شاکری، قائم مقام انجمن به‌عنوان دبیر جلسه برگزیده شدند. در این جلسه به دستور ریاست هیأت مدیره نیز مقرر شد از این پس خلاصه‌ای از صورت مذاکرات جلسات تهیه و در بایگانی انجمن نگهداری شود.
همچنین اولین دستور جلسه طرح پیشنهادی تشکیلات و ساختار انجمن مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن تصویب و مقرر گردید این طرح به مدت یک سال به شکل آزمایشی اجرا تا نقاط قوت و ضعف آن روشن شود. همچنین در این جلسه نیز انتشار فصلنامه‌ای تخصصی در حوزه حکمت و عرفان به مدیرمسئولی استاد دکتر مهدی محقق به تصویب رسید.