بیست و هشتم اردیبهشت ماه؛ روز بزرگداشت حکیم عمر خیام گرامی باد

بیست و هشتم اردیبهشت ماه در تقویم ملی ایران مزین به نام حکیم «عمر خیام» است. شخصیتی که در سده پنجم هجری قمری در شهر نیشابور در استان خراسان به دنیا آمد و آرامگاه زیبای او نیز در همین شهر واقع شده است. حکیم «عمر خیام» نه تنها در ایران که در کل سرزمین های […]

بیست و هشتم اردیبهشت ماه در تقویم ملی ایران مزین به نام حکیم «عمر خیام» است. شخصیتی که در سده پنجم هجری قمری در شهر نیشابور در استان خراسان به دنیا آمد و آرامگاه زیبای او نیز در همین شهر واقع شده است.
حکیم «عمر خیام» نه تنها در ایران که در کل سرزمین های پارسی زبان و البته ممالک اسلامی به عنوان ریاضیدان، منجم و متفکر فلسفی شناخته می شود. به اعتقاد برخی از اندیشمندان، وی یکی از مهمترین شخصیت های ِفلسفی میان ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی است.
با ترجمه رباعیات «خیام» به زبان انگلیسی و دیگر زبان های زنده دنیا، او شهرت چشمگیری در عرصه اندیشه و ادب جهانی یافت و از رهگذر این اقدام، اندیشه و شعر وی به جهان علم و فرهنگ معرفی گردید.
بر اهل فن و تخصص پوشیده نیست که «خیام» در اشعار خود منکر حقیقت مطلق، مبدأ و حقیقت عرفانی نیست، بلکه بر فانی بودن دنیا و آنچه غیرخداوند است، تأکید می ورزد.
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی یاد و نام این شاعر، حکیم، ریاضیدان و چهره برجستهِ ایرانیِ جهان اندیشه را گرامی می دارد.