تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانیان و شاهنامه فردوسی

تاریخ ایجاد : شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۶ «تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانیان و شاهنامه فردوسی» نوشته آصف خُلدانی در ۴۷۲ صفحه با شمارگان ۹۹۰ نسخه و قیمت ۴۲ هزار تومان از سوی انتشارات ققنوس راهی بازار شده است. کتاب «تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانیان و شاهنامه فردوسی» شامل یک پیش گفتار، ۳۲ گفتار و دو […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۶

tarikh farhang bastani iranian shahname ferdosi«تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانیان و شاهنامه فردوسی» نوشته آصف خُلدانی در ۴۷۲ صفحه با شمارگان ۹۹۰ نسخه و قیمت ۴۲ هزار تومان از سوی انتشارات ققنوس راهی بازار شده است.

کتاب «تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانیان و شاهنامه فردوسی» شامل یک پیش گفتار، ۳۲ گفتار و دو پاره است. پاره نخست کتاب، چرخه آغازین و دوران باستان و پاره دوم تاریخ پادشاهی کیانیان را شامل می‌شود.

«پادشاهی کیقباد»، «فرعونان مصری و شاهان باستانی ایرانی»، «داستان بیژن و منیژه»، «شهریاری کیخسرو، داستان فرود»، «تاریخ روزگار سیاوش و کیخسرو»، «پادشاهی نوذر»،«آغاز چرخه باستان و دوران جمشیدی»، «اژدها و کوه آتشفشان» و «منوچهر، چهره‌ای ناشناخته، آغاز دورانی پهلوانی» از جمله گفتارهای این کتاب هستند که هر گفتار نیز شامل چند بخش است.

در نوشته پشت جلد کتاب آمده است: «شاهنامه، پیش از آن‌که زنده‌کننده زبان پارسی باشد، زنده‌کننده «عجم» یعنی هویت ملی و هستی سرزمین مردمانی است که در پیوند با نژاد و قومیتشان اِرانشهر، شهر ایران و ایران‌زمین نامیده می‌شود.

درباره شاهنامه اگر چیزی جز این گفته شود، کم‌مهری به کسی خواهد بود که برای بزرگی ایرانیان سی‌ سال رنج و تلاش را بر خود هموار ساخت. انگیزه ما برای پرداختن به «تاریخ و فرهنگ ملی» خود روشن ساختن ویژگی‌های ما مردم ‌بس نشیب و فرازدیده و آشکار کردن هویت ملی‌مان بوده است؛ هویتی که در پاسداری از این آب و خاک همواره بُرنده‌ترین ابزار و خار چشم ستیزه‌گران با این ملت شناخته‌ شده‌ است.»