انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فرا رسیدن نوروز سال ۱۴۰۱ خورشیدی را تبریک و تهنیت عرض می‌نماید

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی از این باد ار ممد خواهی چراغ دل برافروزی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فرا رسیدن نوروز سال ۱۴۰۱ خورشیدی را به مردم فرهیخته و فرهنگ‌دوست ایران تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند منّان صحت، سلامتی، دوری از بلایا و امید به روزگاران به ازین […]

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار ممد خواهی چراغ دل برافروزی

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فرا رسیدن نوروز سال ۱۴۰۱ خورشیدی را به مردم فرهیخته و فرهنگ‌دوست ایران تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند منّان صحت، سلامتی، دوری از بلایا و امید به روزگاران به ازین را مسئلت می‌نماید