تسدید القواعد اثری ارزشمند در شرح تجرید الاعتقاد خواجه طوسی

تاریخ ایجاد : شنبه, ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ کتاب تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی (د: ۶۷۲ هـ) از مهمترین آثار کلامی است که مباحث کلامی در آن با قالبی فلسفی مورد بحث قرار گرفته است. بر این اثر شرحها و حواشی متعددی نوشته شده است که از شروح آن می توان به شرح علامه حلّی (د: […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

tasdidolghavaedکتاب تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی (د: ۶۷۲ هـ) از مهمترین آثار کلامی است که مباحث کلامی در آن با قالبی فلسفی مورد بحث قرار گرفته است.

بر این اثر شرحها و حواشی متعددی نوشته شده است که از شروح آن می توان به شرح علامه حلّی (د: ۷۲۶ هـ) با عنوان کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد؛ شرح علاء الدین قوشچی (د: ۸۷۹ هـ) معروف به شرح جدید یا شرح علائی، و دیگر شرح شمس الدین اصفهانی (د: ۷۴۹ هـ) با عنوان تسدید القواعد فی شرح تجرید العقائد اشاره کرد.
شمس الدین اصفهانی شرح خود را بر تجرید الاعتقاد پیش از سال ۷۲۴ هـ به نگارش درآورده و در آن کوشیده است با نثری روان مفاهیم و اصطلاحات علمی و کلامی را روشن سازد و به تجزیه و تحلیل سخن طوسی بپردازد. وی در شرح خود از منابع بسیاری بهره برده که در میان آنها اشارات ابن سینا و شرح طوسی بر آن، المحصل فخر رازی و تلخیص المحصل طوسی و نیز صحائف الالهیه سمرقندی بیش از دیگر منابع مورد توجه بوده است.