تسلیت

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۶ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درگذشت دریانوردان عزیز کشورمان را تسلیت عرض می‌نماید.

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۶

photo 2018 01 15 11 21 27انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درگذشت دریانوردان عزیز کشورمان را تسلیت عرض می‌نماید.