تشریح برنامه‌های بزرگداشت حکیم نظامی در ارتباط تصویری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها

در این نشست مجازی محمود شالویی ضمن تشریح و تبیین جزئیات برنامه و محورهای موضوعی آیین بزرگداشت حکیم نظامی در مرکز و همه‌ی استان‌های کشور، با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره تبادل نظر نمودند. گفتنی است در این نشست مجازی که رمضانی چابک، مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها نیز حضور داشت، […]

در این نشست مجازی محمود شالویی ضمن تشریح و تبیین جزئیات برنامه و محورهای موضوعی آیین بزرگداشت حکیم نظامی در مرکز و همه‌ی استان‌های کشور، با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره تبادل نظر نمودند.
گفتنی است در این نشست مجازی که رمضانی چابک، مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها نیز حضور داشت، برخی از مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز نقطه نظرات خود را در این خصوص ابراز نمودند.
پیش‌بینی می‌شود با توجه به اهتمام جدی همه‌ی استان‌های کشور، آیین بزرگداشت حکیم نظامی در سال جدید از ارتقا و‌ رونق چشم‌گیری برخوردار باشد.