تقدیر دکتر محمد شریعتمداری از انجمن

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ دکتر شریعتمداری در نامه‌ای از فعالیت‌های آقای دکتر محقق و انجمن تقدیر کرد. دکتر محمد شریعتمداری، معاون محترم اجرایی رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به دکتر مهدی محقق، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از فعالیت‌های ایشان و انجمن که همانا تعظیم، تکریم و پاسداشت مفاخر علمی و […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۵

sepasgozari-dr-shariaatmadariدکتر شریعتمداری در نامه‌ای از فعالیت‌های آقای دکتر محقق و انجمن تقدیر کرد.

دکتر محمد شریعتمداری، معاون محترم اجرایی رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به دکتر مهدی محقق، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از فعالیت‌های ایشان و انجمن که همانا تعظیم، تکریم و پاسداشت مفاخر علمی و فرهنگی است و همچنین برگزاری مراسم‌های بزرگداشت برای مفاخر قدردانی کرد.
تصویر نامه ارسالی

taghdir-sepasgozari-mohammad-shariaatmadari