تمثیل و تأویل به روایت احمد غزالی با تدریس استاد حسن بلخاری

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۶ نشست سلسله مباحث تأویل و تمثیل در تاریخ اندیشه و حکمت اسلامی با تدریس دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز شنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶ در شهر کتاب بهشتی برگزار می‌شود. در ادامه سلسله مباحث تأویل و تمثیل در تاریخ اندیشه و حکمت اسلامی […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۶

dr bolkhari

نشست سلسله مباحث تأویل و تمثیل در تاریخ اندیشه و حکمت اسلامی با تدریس دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز شنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶ در شهر کتاب بهشتی برگزار می‌شود.
در ادامه سلسله مباحث تأویل و تمثیل در تاریخ اندیشه و حکمت اسلامی و پس از بررسی تفصیلی اندیشه‌های امام محمد غزالی در این باب، اندیشه‌ها و آرای احمد غزالی با توجه به ترجمه رساله‌الطیر برادرش، امام محمد و نیز سوانح العشاق مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
این دوره در ده جلسه با تدریس دکتر حسن بلخاری، استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، از روز شنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶ هر هفته روزهای شنبه ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌‌ سوم برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت نام می‌توانند در روزها و ساعت‌های اداری به این مرکز مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۸۸۷۲۳۳۱۶ و ۸۸۷۱۷۴۵۸ تماس بگیرند.