تندیس‌ها

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
مجسمه نشسته فردوسی از سنگ مرمر، هدیه ایران به ایتالیا، رم
مجسمه ابن سینا از سنگ مرمر در میدان بوعلی، همدان
مجسمه نشسته کمال الدین بهزاد در ساختمان انجمن مفاخر، تهران