توران میرهادی نامزد جایزه «آستریدلیندگرن»

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۴ توران میرهادی از سوی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به عنوان نامزد جایزه آستریدلیندگرن ۲۰۱۶ معرفی شد. موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، توران میرهادی را به عنوان نامزد جایزه آستریدلیندگرن در بخش نویسندگی معرفی کرد. این موسسه، شورای کتاب کودک و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۴

mirhadiتوران میرهادی از سوی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به عنوان نامزد جایزه آستریدلیندگرن ۲۰۱۶ معرفی شد.

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، توران میرهادی را به عنوان نامزد جایزه آستریدلیندگرن در بخش نویسندگی معرفی کرد. این موسسه، شورای کتاب کودک و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سه مرکزی هستند که هر دوره نامزدهای خود را به آستریدلیندگرن به عنوان گران‌ترین جایزه ادبیات کودک و همچنین جایزه هانس کرستین اندرسن که آن را نوبل ادبیات کودک می‌‌دانند، معرفی می‌کنند.

پیش از این هوشنگ مرادی کرمانی، مصطفی رحماندوست و پژمان رحیمی‌زاده از ایران نامزد دریافت جایزه آستریدلیندگرن در بخش‌های دیگر شده بودند.

توران میرهادی (خمارلو)، استاد ادبیات کودکان، نویسنده و متخصص آموزش و پرورش یکی از شخصیت‌های برجسته فرهنگی است که بیش از شصت سال در گستره آموزش و پرورش، فرهنگ کودکی و ادبیات کودکان کوشیده و در این روند یکی از چهره‌های تاثیرگذار سده کنونی ایران بوده است. در این راه او به همراه همسر و همراهش محسن خمارلو به مدت ۲۵سال مجتمع آموزشی تجربی فرهاد یا مدرسه فرهاد را از سال ۱۳۳۴تا ۱۳۵۹اداره کرد. این مجتمع یکی از آموزشگاه‌های تجربی و الگوواره ایران بود که هدف‌ها و کارکردهای آموزش و پرورش مدرن در آن تجربه و ارزیابی می‌شد.

توران میرهادی از بنیان‌گذاران شورای کتاب کودک است و از سال ۱۳۵۸تا‌کنون سرپرستی تدوین و تالیف فرهنگنامه کودکان و نوجوانان را نیز برعهده داشته استفرهنگنامه‌ای که به جلد پانزدهم رسیده و سه جلد بعدی آن نیز آماده انتشار است.