گفتار صوتی استاد منوچهر صدوقی سها درباره کرونا خطاب به ملت ایران

توسلات “قلبی” باید برقرار باشد توام با استغفار

استاد منوچهر صدوقی سها عضو شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: امیدوارم همه افراد توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند. ‏توسلات “قلبی” باید برقرار باشد توام با استغفار. مرحوم استاد سیدجلال الدین آشتیانی فرموده بودند به هنگام ابتلا ، باید طلب عفو ‏کرد؛ استغفار و اعتذار. باید توسل را ادامه داد، بهداشت را رعایت کرد […]

استاد منوچهر صدوقی سها عضو شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: امیدوارم همه افراد توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند. ‏توسلات “قلبی” باید برقرار باشد توام با استغفار. مرحوم استاد سیدجلال الدین آشتیانی فرموده بودند به هنگام ابتلا ، باید طلب عفو ‏کرد؛ استغفار و اعتذار. باید توسل را ادامه داد، بهداشت را رعایت کرد و در نهایت چاره را از حضرت حق خواست.‏

دانلود فایل گفتار صوتی استاد منوچهر صدوقی سها درباره کرونا خطاب به ملت ایران