ثبت نام دوره اخلاق حرفه‌ای

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷ دوره اخلاق حرفه‌ای در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.     برنامه اجرایی دوره اخلاق حرفه‌ای(با توجه به تکمیل یا عدم تکمیل ظرفیت کلاس‌ها احتمال تغییر تاریخ برگزاری وجود دارد) روز تاریخ ساعت: ۹-۱۱ صبح ساعت: ۱-۳ عصر ساعت: ۳-۵ عصر ساعت: ۵-۷ عصر دوشنبه ۲۱/۰۸/۹۷ اخلاق حرفه‌ای […]

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷

anjoman F

دوره اخلاق حرفه‌ای در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.

 

 

برنامه اجرایی دوره اخلاق حرفه‌ای(با توجه به تکمیل یا عدم تکمیل ظرفیت کلاس‌ها احتمال تغییر تاریخ برگزاری وجود دارد)

روز تاریخ ساعت: ۹-۱۱ صبح ساعت: ۱-۳ عصر ساعت: ۳-۵ عصر ساعت: ۵-۷ عصر
دوشنبه ۲۱/۰۸/۹۷ اخلاق حرفه‌ای
دکتر رستم فلاح
پندهای بیهوده
دکتر زینب برخورداری
اخلاق حرفه‌ای
دکتر رستم فلاح
شنبه ۲۶/۰۸/۹۷ سبک‌های ارتباطی
دکتر رسم فلاح
تعارضات اخلاقی
دکتر رستم فلاح
انگاره‌ها در اخلاق
دکتر حمیدرضا نمازی
دوشنبه ۲۸/۰۸/۹۷ متن‌پژوهی
استاد احد فرامرز قراملکی
اخلاق پژوهش
دکتر سیدحسن اسلامی
اخلاق پژوهش
دکتر سیدحسن اسلامی
سنجشگری اخلاق
دکتر امیر کشاورزیان