جشنواره بین‌المللی فارابی

تاریخ ایجاد : شنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۳ دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فارابی اعلام کرده این جشنواره با حضور برگزیدگان، استادان و پژوهشگران حوزه علوم انسانی و اسلامی کشور برگزار خواهد شد. هفتمین جشنواره بین‌المللی تحقیقات علوم انسانی فارابی، قرار بود آبان ماه سال گذشته برگزار شود که با ماه‌ها تاخیر و پس از چند بار […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۳

jashnvare-beinolmelali-farabiدبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فارابی اعلام کرده این جشنواره با حضور برگزیدگان، استادان و پژوهشگران حوزه علوم انسانی و اسلامی کشور برگزار خواهد شد.

هفتمین جشنواره بین‌المللی تحقیقات علوم انسانی فارابی، قرار بود آبان ماه سال گذشته برگزار شود که با ماه‌ها تاخیر و پس از چند بار تعویق، ۱۱ بهمن ماه به عنوان تاریخ جدید برگزاری آن اعلام شده است.
جشنواره بین‌المللی فارابی، ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود.
جشنواره بنا به تعریف در دو سطح «جوان» (زیر ۳۵ سال) و «بزرگسال» به دریافت، بررسی و انتخاب آثار برگزیده می‌پردازد و از حیث قلمرو جغرافیایی دو حوزه داخل و خارج را پوشش می‌دهد. در حوزه داخل کشور، تمام آثار تولید شده توسط ایرانیان، فارغ از محل کنونی سکونت و اشتغال، مدنظر است و در حوزه خارج، تولید آثار پژوهشی توسط کسانی که دارای تابعیت ایرانی نیستند،‌ دنبال می‌شود.
موضوع جشنواره، تحقیقات حوزه علوم انسانی و اسلامی است. آثاری در جشنواره پذیرش، ثبت، بررسی، ارزیابی و معرفی می شوند که واجد ویژگی «اثر پژوهشی» باشند و قالب ارائه آنها می تواند متفاوت باشد.
در کنار حوزه «آثار پژوهشی»، حوزه‌های دیگری که متناسب با شرایط، حوزه های دیگری مثل تصحیح انتقادی آثار ماندگار تاریخی، ادبی، فلسفی و…، نظریه‌پردازی و نقادی (با معرفی هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی)، ترجمه یا مترجم برتر و تاثیرگذار در حوزه اهداف جشنواره، پیشکسوت علوم انسانی، شخصیت‌های پیشرو در حوزه علوم انسانی، مفاخر پژوه برجسته، مدیر پژوهشی برتر، مراکز تحقیقاتی فعال و تاثیرگذار در حوزه اهداف جشنواره و فصلنامه‌ علمی پژوهشی برتر هم مورد توجه قرار دارند.