جشن نامۀ سایه در بخارا

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۰۳ دی ۱۳۹۲ سرانجام شماره ۹۶-۹۵ مجله بخارا به همراه جشن نامه هوشنگ ابتهاج (سایه) منتشر شد. در این شماره بخارا، علاوه بر جشن نامۀ سایه، شعر منتشر نشده ای از وی نیز برای اولین بار ارائه شده است و همچنین مقالات منتشر نشده ای از شفیعی کدکنی، داریوش شایگان، […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۰۳ دی ۱۳۹۲

jashnnameh-saye-bokhara

سرانجام شماره ۹۶-۹۵ مجله بخارا به همراه جشن نامه هوشنگ ابتهاج (سایه) منتشر شد.

در این شماره بخارا، علاوه بر جشن نامۀ سایه، شعر منتشر نشده ای از وی نیز برای اولین بار ارائه شده است و همچنین مقالات منتشر نشده ای از شفیعی کدکنی، داریوش شایگان، محمد علی موحد، بهرام بیضایی، جلال خالقی مطلق، سیروس پرهام، پوری سلطانی، محمدرضا باطنی، محمود دولت آبادی و …. در پانصد و پنجاه صفحه منتشر شده است.

با هم مروری داریم بر بخارا ۹۶-۹۵ :

نقد ادبی

نقش ایدئولوژی در تغییرِ معیارهای هنری / محمدرضا شفیعی‏ کدکنی

سیاست‌‌نامه و فتاوای جهانداری/ محمدعلی موحد

لُعبتِ چشم و لُعبتِ دیده/ بهرام بیضایی

نقدی بر نقدی/ جلال خالقی‌مطلق

فلسفه هنر

سفر من در قرن پانزدهم میلادی/ داریوش شایگان/ نازی عظیما

جهان اسلامی

جهانبینی دوستی در نظام اخلاق اسلامی/ سید مصطفی محقق داماد

ایرانشناسی

شاهنامهپژوه ناشناخته: علیرضا شاپور شهبازی/ محمود متقالچی

دو یادداشت از جواد نیستانی و سیروس پرهام دربارۀ گنجینۀ غار کلماکره

در باب تردید در اصالت شیردال بازگشته/ امیر آروند

گزارشی از ششمین گردهمایی دوسالانۀ انجمن جوامع فارسیزبان/ عسکر بهرامی

کهنترین تصویر رستم و رخش او در نقاشیهای پنجکنت/ ابوالفضل خطیبی

وارت گِز سورِنیان (هنرمند ارمنی)/ اُوانس اُوانسیان

ایرانشناسی در کشورهای آلمانیزبان

ایرانشناسی در کشورهای آلمانیزبان (۱۰)/ سعید فیروزآبادی

سند گزارش دیدار نمایندۀ سوئیس در ایران با دکتر محمد مصدق

 اعطای مدال گوته به محمود حسینیزاد/ کتاب نامههای پولاک از ایران

تاریخ    

آرش شواتیر که بود؟/ تورج دریایی

تاریخ معاصر

دکتر محمد مصدق ریاست کمیسیون تطبیق حوالجات مالیه/ ناصر تکمیل همایون

گزارشهای مطبوعات و احساسات مردم ایران در جریان صادر شدن نفت ملّیشدۀ ایران به ژاپن، در سال ۱۳۳۲/ هاشم رجب زاده

جشننامه هــ  الف سایه

جانانه (این شعر برای اولینبار منتشر میشود)

گزارش شب هــ الف  سایه/ ترانه مسکوب

گزارش تصویری شب هــ الف  سایه

جواد آتشباری، مجتبی سالک، ژاله ستار، مسیح آذرخش، امید طاری‌فرد، ستاره حیدری

استاد مسلّم زبان فارسی/ محمد افشین‌وفایی

غزلی پیشکش به سایه/ سیمین بهبهانی

سه گفتار دربارۀ سایه و شعر او/ محمدرضا شفیعی کدکنی

همیشه با شما بودهام/ محمود دولت‌آبادی

زیستن با سایه و مرتضی کیوان/ پوری سلطانی

پدرم سایه/ یلدا ابتهاج

از باور خودم گفتم و با صداقت گفتهام/ هـ  الف  سایه

 شب در سایه/ سپیده صنعتکار

خواب خوش در سایۀ دیوار سایه/ محمد ابراهیم باستانی پاریزی

با «سایه» در سایۀ خاطرات/ ایرج افشار

سایه روشنهای شعر «سایه»/ نادر نادرپور

درباره زمین/ مهدی اخوان ثالث‏

سالشمار زندگی امیرهوشنگ ابتهاج (هـ  ا  سایه)

هفده شعر از هــ  ا سایه:

زبان نگاه / شبگیر / کاروان / هنوز آیا / در کوچهسار شب / لبِ خاموش / بعد از نیما / آینه در آینه / یادگارِ خونِ سرو / با نیِ کسایی / ارغوان / مهرگیا / تاسیان / پنداشت / داس و گل / قصۀ رودی خُرد که به دریا میرفت / زندگی

سرودههای سایه در موسیقی ایران / مهدی فیروزیان

شعر سایه در آثار موسیقی ایرانی / تصنیفها / دربارۀ سپیده

قلمرنجه

قلمرنجه (۱۸)/بهاءالدین خرّمشاهی۳۲۸

سایۀ خورشید سواران طلب /  بار دیگر نگاهی به حافظ به سعی سایه (بعد از ۱۵ سال)

آویزهها

آویزهها (۱۲)/ میلاد عظیمی

درگذشت محمد زهرایی / کتابی دیگر از مسکوب/ عشق نولدکه به تحقیق ۳۵۹

پارههای باستانشناسی

پارههای باستانشناسی (۷)/ شهرام زارع

 تولد پنجاهمین شمارۀ یک مجلۀ ماندگار /  تقلید معماری خاور دور /  آثار ایرانی در فهرست میراث جهانی /  شیردالِ «نمادین»

پنج مقوله

پنج مقوله (۳)/ ناصرالدین پروین۳۷۸

یادی از جمالزاده به مناسبت سالمرگش / میترا در هلوسیا / معمای خاندان خزیمه ۳۹۲

شبهای بخارا «شب دکتر محمد رضا باطنی»

زمینه و سابقۀ علمی دکتر باطنی/ علی دهباشی

پژوهشگری که بر سرِ اصول اخلاقی خود حاضر به معامله نشد/ مجدالدین کیوانی

آشنایی من با دکتر باطنی  /  داود موسایی

دکتر باطنی زبانشناسی آگاه از تبار «مقوله و میزان»/ رضا نیلیپور

 جامعه شناسی زبان/ یحیی مدرسی

دکتر محمد رضا باطنی کیست؟ مردی فراتر از عهد خود/ عبدالرحمن نجل رحیم

دکتر باطنی از نگاه شاگردانش/ زهرا احمدی‌نیا

بحثی در ژورنالیسم آقای دکتر باطنی/ سیروس علی‌نژاد

ماجرای دانشگاه تهران و/ محمدرضا باطنی

تاریخ نشر

تاریخ نشر کتاب در ایران (۲۱) / عبدالحسین آذرنگ۴۶۳

متفقین در ایران و سانسور رسانهها / زبان انگلیسی و تاثیر آن بر نشر ایران

پراکندهها

پراکندهها (۴) / پژمان فیروزبخش

اشعار سلطانولد در بیان اتمام مثنوی مولوی / تصحیح واژهای در کتاب الصیدنه، سیج اسفوج / رسمالخط «ها»ی جمع در نسخههای خطی / کاغذ سیالکوتی

یادداشتها

خواجه و حجله (در باب بیتی از حافظ)/ سعید حمیدیان

نامهای از دکتر احمد مهدوی دامغانی

دربارۀ نمایشگاه استوانۀ کورش بزرگ در ممالک متحدۀ آمریکا/ تورج اتحادیه

قدردانی از پری صابری در حضور هنرمندان/ علی رستگار

معرفی و نقد کتاب

احوال دل گداخته/ سامان طهرانی

بالابلندیهای ایران/ احمد شکیب آذر

آینه‌‎ای برای امیر مسلمان/ فرزانه قوجلو

دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه قارّه (جلد سوم)/ مهدی فیروزیان

منتخبی از ژاپنیّاتِ ایرانیان در عصر تجدد

آندره مالرو و امید/ معصومه علی‌اکبری

یاد و یادبود

از سیوم اقلیم چون رفت آیتی/ حبیب راثی تهرانی