حسن انوشه، چهره فرهنگی منطقه اکو شد

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۱ حسن انوشه، به عنوان پژوهشگر برگزیده و چهره فرهنگی منطقه اکو انتخاب و از وی در اجلاس سران اکو که ۲۵ مهر ماه ۹۱ در باکو برگزار گردید در حضور روسای جمهور و وزرای فرهنگ این کشورها تقدیر شد. حسن انوشه- پژوهشگر تاریخ و زبان و ادبیات […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۱

hasananusheحسن انوشه، به عنوان پژوهشگر برگزیده و چهره فرهنگی منطقه اکو انتخاب و از وی در اجلاس سران اکو که ۲۵ مهر ماه ۹۱ در باکو برگزار گردید در حضور روسای جمهور و وزرای فرهنگ این کشورها تقدیر شد.

حسن انوشه- پژوهشگر تاریخ و زبان و ادبیات فارسی و سرپرست دانشنامه ادب فارسی – نویسنده کتاب ناشنیده‌های زبان فارسی است. وی در این کتاب طی ۱۷ سال تمامی واژه‌ها و کلمات اصیل فارسی را که در زبان مردم افغانستان ساری و جاری است، استخراج و گردآوری کرده است. اهمیت این اثر در این است که امروزه کشورهای فارسی‌زبان به هماهنگی در واژه‌گزینی نیاز دارند، چراکه برای مثال زبان فارسی در افغانستان از سوی زبان انگلیسی تهدید می‌شود یا لغات روسی خطری برای زبان فارسی در تاجیکستان به حساب می‌آیند.