حضور دکتر مهدی محقق در نشست روایت‌هایی از تاریخ آموزش پزشکی در ایران

  تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ نشست مروری بر تاریخ «آموزشی پزشکی در ایران» با سخنرانی دکتر مهدی محقق، دکتر نجفقلی حبیبی و دکتر قربان بهزادیان‌نژاد برگزار شد. نشست مروری بر تاریخ «آموزشی پزشکی در ایران» با سخنرانی دکتر مهدی محقق، دکتر نجفقلی حبیبی و دکتر قربان بهزادیان‌نژاد روز یکشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۵ به […]

 

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

amozesh-pezeshki-dar-iranنشست مروری بر تاریخ «آموزشی پزشکی در ایران» با سخنرانی دکتر مهدی محقق، دکتر نجفقلی حبیبی و دکتر قربان بهزادیان‌نژاد برگزار شد.

نشست مروری بر تاریخ «آموزشی پزشکی در ایران» با سخنرانی دکتر مهدی محقق، دکتر نجفقلی حبیبی و دکتر قربان بهزادیان‌نژاد روز یکشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۵ به همت انجمن ایرانی تاریخ اجتماعی علم و فناوری  برگزار شد. این نشست نخستین نشست از مجموعه گفتارهایی درباره تاریخ آموزش دانشگاهی در ایران بود.