حکیمِ فقیه

به مناسبت هشتم مردادماه؛ روز بزرگداشت سهروردی حکیمِ فقیه آیت الله سید مصطفی محقق داماد عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران

به مناسبت هشتم مردادماه؛ روز بزرگداشت سهروردی

حکیمِ فقیه

آیت الله سید مصطفی محقق داماد
عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران