به بهانه رونمایی از تندیس و لوح میراث زنده بشری استاد امیرخانی

حکیم خط

دکترحسن بلخاری قهی-رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

الف: روز ۲۵ شهریور ۹۹ در موزه کاخ ملت مجموعه سعدآباد لوح اعلام استاد امیرخانی به عنوان میراث زنده بشری رونمایی گردید که افتخار حضور داشتم و لحظاتی نیز در باب استاد سخن گفتم این حرکت وزارت میراث فرهنگی در توسیع مفهوم میراث به ویژه از شی به صانع شیء بسیار ارزنده و قابل تقدیر است. حقیقت این است که انسان میراث است و آن‌چه به عنوان میراث فرهنگی در ادبیات میراثی امروز از آن یاد می‌شود شی مصنوع است در حالی که صانع آن به حق شایسته نام میراث است و نه امر مصنوع. انسان میراث خداست و اوست که میراث حقیقی است.
ب: در سال‌های پیش به عنوان عضو شورای اعطای دکترای افتخاری یکی از دانشگاه‌های مهم تهران در جلسه‌ای شرکت کردم (در دفتر وزیر محترم علوم وقت) که قرار بود در باب اعطای درجه دکترای افتخاری به استاد فرشچیان تصمیم بگیرد. نظر این حقیر در این باب منفی بود زیرا ما دانشگاهیان با درجه دکتری از مربی به استادیار تبدیل می‌شویم و با زحمتی دستکم ده پانزده ساله به مقام استادی می‌رسیم. بنابراین پیشنهاد کردم به جای استفاده از القاب رئیس و دانشگاهی با تکیه بر تاریخ بلند حکمت و معرفت و فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی لقبی شایسته شأن و منزلت استاد بیابیم و آن را به حضرت استاد هدیه نمائیم. پیشنهاد پذیرفته شد و این حقیر مأمور کشف آن لقب در متون حکمی و فرهنگی ایرانی ـ اسلامی شدم. نتیجه تحقیق کلمه بلند و بسیار متعالی «حکیم» بود. با استناد به معانی عظیم و بلندی که دارد و به ویژه با استناد به خیر کثیری که در ذات آن مستتر است به تعبیر قرآن شریف: «و من یوت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا » یعنی به جای دکتر فرشچیان بگوییم «حکیم نقش استاد فرشچیان» . آثار و احوال استاد البته مؤید این کلمه شریف است.
ج: ما ایرانیان میراث بر کلمه و نقش ایم. معنا را در صورت زیبای کلمه و نقش تجسم بخشیده و ماندگار کرده‌ایم. اگر استاد فرشچیان حکیم نقش است استاد امیر خانی حکیم خط است. و حکمت سه ویژگی دارد:
۱. متخلق به اخلاق الهی و انسانی است، مؤدب، متواضع، بزرگ منش دارای اخلاق فتوت و جوانمردی و سراسر ادب و خشوع و پاکی.
۲. فرزانگی یعنی علم و معرفتی از جنس شهود و پاکی دل. از جنس عطیه الهی و به تعبیر قرآن «من لدنا» نه از جنس برهان و استدلال و جوهر و ماهیت.(حکمتی از جنس حکمت مولانا که جان استاد امیرخانی انباشته از آن است )
۳. خلاقیت یعنی چگونه به قدرت خلاقه، امر مکنون معنا در کسوت فرم زیبا متجلی گردد و جانهای شیفته را به بزم معنا از طریق نقش متجلی آن بخواند. زیرا هنر در حقیقت خود چیزی جز اظهار امر مکنون در فرم و قالب جمیل محسوس نیست.
استاد امیر خانی حکیم خط است همچون حکیم دیگر که استاد نقش است و آراسته به اخلاق و ادب فرزانگی و معرفت و خلاقیت و مهارت. خداوند متعال بر عزت او و تمامی هنرمندان شریف و پاک نهاد این مرز و بوم بیفزاید. انشالله

مشاهده خبر سخنرانی دکتر حسن بلخاری در بزرگداشت استاد امیرخانی در روزنامه ایران