فایل گفتار صوتی دکتر سبحانی درباره کرونا خطاب به ملت ایران

خداوند با پشه‌ای، دمار از نمرود کرونا درخواهد آورد

دکتر توفیق سبحانی؛ عضو شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: آرزومندم که خدای بزرگ به مناسبت حلول سال جدید و به پاس نیک مردان جهان، آفت و بیماری کرونا را از کره زمین برطرف نماید/ مولانا جلال‌الدین بلخی می‌گوید: آمد بهار خرم و آمد رسول یار/مستیم و عاشقیم و خماریم و بی‌قرار/ ای چشم […]

دکتر توفیق سبحانی؛ عضو شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: آرزومندم که خدای بزرگ به مناسبت حلول سال جدید و به پاس نیک مردان جهان، آفت و بیماری کرونا را از کره زمین برطرف نماید/ مولانا جلال‌الدین بلخی می‌گوید: آمد بهار خرم و آمد رسول یار/مستیم و عاشقیم و خماریم و بی‌قرار/ ای چشم و ای چراغ روان شو به سوی باغ/ مگذار شاهدان چمن را در انتظار/ اندر چمن ز غیب غریبان رسیده‌اند/ رو رو که قاعدست که القادم یزار/گل از پی قدوم تو در گلشن آمدست / خار از پی لقای تو گشتست خوش عذار/ ای سرو گوش دار که سوسن به شرح تو/ سر تا به سر زبان شد بر طرف جویبار/ غنچه گره گره شد و لطفت گره گشاست / از تو شکفته گردد و بر تو کند نثار/شاخی که میوه داشت همی‌نازد از نشاط/ بیخی که آن نداشت خجل گشت و شرمسار/آخر چنین شوند درختان روح نیز/ پیدا شود درخت نکوشاخ بختیار/ لشکر کشیده شاه بهار و بساخت برگ/ اسپر گرفته یاسمن و سبزه ذوالفقار/آری چو دررسد مدد نصرت خدا / نمرود را برآید از پشه‌ای دمار؛امیدارم به زودی خداوند با پشه ای، دمار ازروزگار نمرود کرونا درآورد.

دانلود فایل گفتار صوتی دکتر سبحانی درباره کرونا خطاب به ملت ایران