فایل گفتار صوتی دکتر سیدصادق خرازی درباره کرونا خطاب به ملت ایران

خداوند متعال خیرخواه ماست

دکتر سیدصادق خرازی؛ استاد روابط بین الملل و پژوهشگر متون کهن: اینجانب ضمن تبریک به مناسبت سال جدید با همه ایرانیان و جهانیان که به دلیل شیوع بیماری کرونا داغدار شده‌اند، همدردی می‌کنم. خداوند متعال خیرخواه ماست و قطعا پایان این بلا برای بشریت منشا خیرخواهد بود. امیدوارم امسال با تدبیر ملی، آلام همه هموطنان […]

دکتر سیدصادق خرازی؛ استاد روابط بین الملل و پژوهشگر متون کهن: اینجانب ضمن تبریک به مناسبت سال جدید با همه ایرانیان و جهانیان که به دلیل شیوع بیماری کرونا داغدار شده‌اند، همدردی می‌کنم. خداوند متعال خیرخواه ماست و قطعا پایان این بلا برای بشریت منشا خیرخواهد بود. امیدوارم امسال با تدبیر ملی، آلام همه هموطنان ما، تسکین یابد.

فایل گفتار صوتی دکتر سیدصادق خرازی درباره کرونا خطاب به ملت ایران