«در باب ادب تازی»؛ مجموعه مقالات آذرتاش آذرنوش

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ مجموعه مقالات دکتر آذرتاش آذرنوش تحت عنوان «در باب ادب تازی» به کوشش رضوان مساح توسط نشرمرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی منتشر شد. دکتر آذرنوش، از نخستین استادانی است که دعوت مرکزدائرهالمعارف بزرگ اسلامی را برای همکاری پذیرفت و شمار قابل توجهی از آثار استاد برای این مجموعه نگاشته […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

adabtazi

مجموعه مقالات دکتر آذرتاش آذرنوش تحت عنوان «در باب ادب تازی» به کوشش رضوان مساح توسط نشرمرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی منتشر شد.

دکتر آذرنوش، از نخستین استادانی است که دعوت مرکزدائرهالمعارف بزرگ اسلامی را برای همکاری پذیرفت و شمار قابل توجهی از آثار استاد برای این مجموعه نگاشته شده است. به همین سبب مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی، گردآوری و نشر مقالات استاد را بر عهده گرفت تا علاقمندان قلم دکتر آذرنوش منظور خود را درین مجموعه آسان تر بیابند.
مجموعه مقالات دکتر آذرنوش که در ۲ جلد عرضه شده ، نخست به صورت موضوعی تقسیم بندی شده است. تقسیم بندی این مجموعه بدین گونه است : نخست، ادبیات جاهلی و صدر اسلام که با «جاهلیت» آغاز و به «ابوالأسود دوئلی» ختم می شود.
بخش دوم مربوط به امویان است و ۸ مدخل را در بر می گیرد.
بخش سوم، طولانی ترین بخش، شامل عباسیان است که در آن به مشاهیری چون جاحظ و ابوالفرج اصفهانی پرداخته شده است.
بخش بعدی از آن اندلس و پس از آن بخش ادب و ادبیات عرب در پی می آید. بخش ششم و پایانی کتاب نیز مقاله های دکتر آذرنوش به زبان خارجی است.