دستخط استاد جلال الدین همایی

دستخط استاد جلال الدین همایی به مناسبت شهادت مولی الموحدین علی ابن ابی طالب (ع)

دستخط استاد جلال الدین همایی به مناسبت شهادت مولی الموحدین علی ابن ابی طالب (ع)   (آرشیو اداره اسناد و متون انجمن آثار و مفاخر  فرهنگی)

دستخط استاد جلال الدین همایی به مناسبت شهادت مولی الموحدین علی ابن ابی طالب (ع)

 

(آرشیو اداره اسناد و متون انجمن آثار و مفاخر  فرهنگی)