گفتار صوتی دکتر سیداحمدرضا خضری درباره کرونا خطاب به ملت ایران

دنیای بزرگ ما خیلی کوچک است؛ به یاری هم بشتابیم

دکتر سیداحمدرضا خضری؛ استاد و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران: سال جدید شمسی همراه با بیماری مهلکی ‏بود که دل همه ما را به درد آورد، اما به ما آموخت که وقتی برای کسی، دردی پیش می‌آید، گویی؛ این درد همه بشریت است. دنیای ‏بزرگ ما خیلی کوچک است، پس چه خوب […]

دکتر سیداحمدرضا خضری؛ استاد و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران: سال جدید شمسی همراه با بیماری مهلکی ‏بود که دل همه ما را به درد آورد، اما به ما آموخت که وقتی برای کسی، دردی پیش می‌آید، گویی؛ این درد همه بشریت است. دنیای ‏بزرگ ما خیلی کوچک است، پس چه خوب است که همه به یاری یکدیگر بشتابیم. ما باید برای نجات انسان‌ها، طبیعت را هم نجات ‏دهیم. علم و دانش، وسیله‌ای برای حل مشکلات بشریت است و البته ضروری است که برای حل مشکلات آینده، دانش خود را بیشتر و ‏گسترده‌تر کنیم.‏

دانلود فایل گفتار صوتی دکتر سیداحمدرضا خضری درباره کرونا خطاب به ملت ایران