انجمن آثار و مفاخر فرهنگی دهم اردیبهشت؛ روز ملی خلیج فارس را گرامی می‌دارد.

ببین این شگفتی که دهقان چه گفت               بدانگه که بگشاد راز از نهفت
به شهر کجاران به دریای پارس                       چه گوید ز بالا و پهنای پارس
(فردوسی)

آب های خلیج فارس، چونان آسمان، آبی است! گویی رنگ زیبای سپهر طبیعت، همه جای این منطقه را فراگرفته است و اینجا، زمین و دریا، آسمانی‌اند!
خلیج فارس نظاره‌گر لاله‌های سرخی بود که برگ‌های آن‌ها به ناحق در این آب‌های نیلگون پرپرشدند؛ اما؛ آنچه برای ما باقی ماند چیزی نبود جز، عزت، سرافرازی و پایداری در راه حق، حقیقت و شکوه میهن.