دوره‌ی شرح رساله‌الطیر امام‌ احمد غزالی توسط دکتر حسن بلخاری

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۶ دوره‌ی شرح رساله‌الطیر امام‌ احمد غزالی با تدریس دکتر حسن بلخاری، استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود. این دوره از شنبه چهارم آذر ماه ۹۶ از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در ده جلسه و در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌گردد. در […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۶

dr. bolkharidarsgoftarدوره‌ی شرح رساله‌الطیر امام‌ احمد غزالی با تدریس دکتر حسن بلخاری، استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.


این دوره از شنبه چهارم آذر ماه ۹۶ از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در ده جلسه و در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌گردد.
در تداوم سلسله مباحث تأویل در حکمت و اندیشه اسلامی، رساله‌الطیور احمد غزالی که ظاهرا ترجمه‌ای از رساله‌الطیر امام محمد غزالی است مورد شرح و بحث قرار می‌گیرد. در دوره پیشین فرازهای نخستین این رساله مورد بحث تفصیلی قرار گرفت و در این دوره فرازهای بعدی آن مورد شرح قرار می‌گیرد. مرغان رسته از هوای نفس و گذر کرده از مسیر پر درد و صعب، به بارگاه حضرت سیمرغ بار یافته‌اند لکن حضرت او از پذیرفتن این طالبان، تا به حقیقت اخلاص نرسند سرباز می‌زند. احمد غزالی با رجوع به آیات قرآن داستان وصل و طلب عاشقان را در قالب قصه‌ای تمثیلی باز می‌گوید.