دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۱ – تیر و مرداد ۹۷

در این شماره، گفت‌وگوی اختصاصی با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، چهره ماندگار فلسفه پیرامون اهمیت پاسداشت مفاخر فرهنگی انجام شده است. همچنین آثار و گفتارهایی از حسن بلخاری، مهدی محقق، عبدالله انوار، منوچهر صدوقی سها، نجفقلی حبیبی، احد فرامرز قراملکی، احمد مسجد جامعی، فاطمه راکعی، حسن سید عرب، محمد موقتیان، احمد کتابی، نادره جلالی، محمد […]


در این شماره، گفت‌وگوی اختصاصی با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، چهره ماندگار فلسفه پیرامون اهمیت پاسداشت مفاخر فرهنگی انجام شده است.

همچنین آثار و گفتارهایی از حسن بلخاری، مهدی محقق، عبدالله انوار، منوچهر صدوقی سها، نجفقلی حبیبی، احد فرامرز قراملکی، احمد مسجد جامعی، فاطمه راکعی، حسن سید عرب، محمد موقتیان، احمد کتابی، نادره جلالی، محمد حسین دانایی، محمدرضا کائینی، حسین سناپور، غلامحسین رحیمی، نادیا مفتونی، محمدرضا حاج آقابابایی و ابراهیم ذاکر نیز منتشر شده است.