دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۳ – آبان و آذر ۹۷

در این شماره، گفت‌وگوی اختصاصی‌ با دکتر غلامرضا اعوانی، رئیس اسبق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران پیرامون جایگاه و اهمیت «فرهنگ» در ایران انجام شده است. همچنین آثار و گفتارهایی از حسن بلخاری، مهدی محقق، رضا داوری اردکانی، منوچهر صدوقی سها، مهدی گلشنی، باقرساروخانی، تقی آزاد ارمکی، سید احمد خضری، حسن تاجبخش، سیدسلمان نورآذر، […]


در این شماره، گفت‌وگوی اختصاصی‌ با دکتر غلامرضا اعوانی، رئیس اسبق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران پیرامون جایگاه و اهمیت «فرهنگ» در ایران انجام شده است.
همچنین آثار و گفتارهایی از حسن بلخاری، مهدی محقق، رضا داوری اردکانی، منوچهر صدوقی سها، مهدی گلشنی، باقرساروخانی، تقی آزاد ارمکی، سید احمد خضری، حسن تاجبخش، سیدسلمان نورآذر، محمد ابراهیم محجوب، غلامحسین رحیمی، کاوه خورابه، نادره جلالی، فاطمه بستان شیرین، عادله آقایی و سید علی شهیدی نیز منتشر شده است.