دومین جلسه شورای راهبری تجلی اراده ملی برگزار شد

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۰ دومین جلسه شورای راهبری تجلی اراده ملی روز سه شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۰ در محل مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان برگزار شد. در این نشست که با حضور اعضای شورای راهبردی بخش تجلی اراده ملی برپا شد مواردی نظیر تبیین و تشریح معیارهای عمومی و اختصاصی داوری، […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۰

دومین جلسه شورای راهبری تجلی اراده ملی روز سه شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۰ در محل مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان برگزار شد.

در این نشست که با حضور اعضای شورای راهبردی بخش تجلی اراده ملی برپا شد مواردی نظیر تبیین و تشریح معیارهای عمومی و اختصاصی داوری، بررسی نهایی پیشنهادات نمایندگان دستگاهها، بررسی و تعیین نهایی میزان جوایز، تشریح مباحث مربوط به نخستین نشست هم اندیشی و بررسی متن تفاهم نامه برای استمرار فعالیتهای بخش تجلی اراده ملی با دستگاهها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب نهایی رسید.

آخرین ویرایش: ۹۰/۱۰/۲۸