دکترحسن بلخاری به بهانه روز جهانی صنایع دستی مطرح کرد:

دو دلیل برای انتقال فرش دستباف ایرانی از زمین به دیوار خانه‌ها

حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درباره اینکه چرا فرش دستباف ایرانی به جای زمین به روی دیوار رفته و خانواده‌های ایرانی کمتر به خرید فرش دستباف رغبت پیدا کرده‌اند گفت: دو دلیل را می‌توانم داشته باشم یک دلیل خوشبینانه و دیگری دلیل اقتصادی است. گرانی سبب شده فرش دستباف کوچک‌تر شده و […]

حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درباره اینکه چرا فرش دستباف ایرانی به جای زمین به روی دیوار رفته و خانواده‌های ایرانی کمتر به خرید فرش دستباف رغبت پیدا کرده‌اند گفت: دو دلیل را می‌توانم داشته باشم یک دلیل خوشبینانه و دیگری دلیل اقتصادی است. گرانی سبب شده فرش دستباف کوچک‌تر شده و از ۱۲ متری به فرش یک متری تبدیل شود. چون به صرفه‌تر و ارزان‌تر است گرچه در تقابل جدی با نظام سنتی حضور فرش در فرهنگ ما دارد چون همیشه فرش ایرانی گسترانیده بوده و فضای بهشت را تداعی می‌کرده است.
رئیس گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی فرهنگستان هنر افزود: از لحاظ معنایی و خوشبینانه بنا را بر این قرار می‌دهم که انسان ایرانی تصمیم می‌گیرد که چنین عظمتی را به جای اینکه زیر پای خودش قرار دهد بالای سرش بگذارد این نگاه خوشبینانه است و البته همچنین نیز هست. وقتی فرش را به دیوار منتقل می‌کنیم نگاه دیگری به آن داریم. امیدوارم اینچنین باشد اما مسئله اقتصادی مسئله مهم دیگری است که امیدوارم دولت و کشورمان فکری کنند و جایگاه مهم و عظیمی که فرش دستباف داشته به جایگاه اصلی خودش برگردد.

دانلود فایل سخنرانی دکتر حسن بلخاری به بهانه روز جهانی صنایع دستی