دکتر سید غلامرضا تهامی، محقق فرهنگ و تمدن اسلامی درگذشت

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۳  دکتر سید غلامرضا تهامی پس از عمری تلاش و مجاهدت علمی، در شامگاه جمعه ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۳، دیده از جهان فانی فرو بست. برگی از زندگی دکتر سید غلامرضا تهامی دکتر سید غلامرضا تهامی، در سال ۱۳۱۰ خورشیدی در شهر بیرجند چشم به جهان گشود. وی فرزند مرحوم […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۳

tahami دکتر سید غلامرضا تهامی پس از عمری تلاش و مجاهدت علمی، در شامگاه جمعه ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۳، دیده از جهان فانی فرو بست.

برگی از زندگی دکتر سید غلامرضا تهامی

دکتر سید غلامرضا تهامی، در سال ۱۳۱۰ خورشیدی در شهر بیرجند چشم به جهان گشود. وی فرزند مرحوم “آیت الله سید حسن تهامی” یکی از مراجع بزرگ عالم تشیع و از مفاخر برجسته حوزه علمیه نجف بود، و نزد هم او علوم دینی را فراگرفت و پس از اخذ دیپلم متوسطه به تکمیل تحصیلات حوزوی در مدرسه معصومیه بیرجند پرداخت و تا مرحله سطح ادامه داد.
سپس در سال ۱۳۲۲ به تهران آمد و به تحصیل در دانشکده حقوق دانشگاه تهران پرداخت و پس از اخذ لیسانس حقوق به خدمت بانک مسکن درآمد و در طول خدمت بانکی دوره دکترای اقتصاد را نیز در همان دانشکده کسب کرد.
تعلقات فرهنگی و علمی، دوباره وی را به ساحت علوم انسانی و دینی کشاند و در سال ۱۳۲۲ به عنوان مترجم و ویراستار در هفته نامه “ایران ما” و سپس در بنگاه ترجمه و نشر کتاب مشغول کار شد. همزمان در رادیو ایران به ویرایش برنامه های ادبی و مذهبی نیز اشتغال یافت و پس از بازنشستگی در سال ۱۳۶۵ بار دیگر به خدمات فرهنگی در موسسات “حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی” و “میراث مکتوب” روی آورد.
استاد پروین گنابادی، مترجم کتاب عظیم “مقدمه ابن خلدون” در مقدمه این ترجمه سترگ، به سال ۱۳۴۵ از دکتر غلامرضا تهامی، که آن زمان در عنفوان جوانی بودند، با عنوان “دانشمند جوان” یاد میکند که این خود حاکی از مقام و شأن علمی این استاد فرزانه است.
علامه محقق، علی دوانی (ره) که از دوستان و بستگان این استاد فرزانه بود، از ایشان به بزرگی یاد میکرد و مقام علمی و تسلط ایشان به زبان عربی را می ستود.
دکتر تهامی علاوه بر زبان عربی، تسلط کاملی بر زبان انگلیسی داشت و از همین رو ترجمه هایی از این زبان نیز به یادگار گذاشته است.
آثار علمی این استاد فرزانه که اغلب شامل ترجمه از زبان عربی و انگلیسی بوده، عبارتند از:
۱- نقاشی اسلامی، ترجمه از انگلیسی.
۲- چین و هنرهای اسلامی، ترجمه از انگلیسی.
۳- مسائل هنر و زیبایی شناسی، ترجمه از انگلیسی.
۴- شرح بیرجندی بر تذکره طوسی، ترجمه از عربی.
۵- دو قرن مبارزات مسلمانان قفقاز، ترجمه از انگلیسی.
۶- بحران فرهنگ اسلامی، ترجمه از عربی.
۷- دین و دولت در اسرائیل، ترجمه از عربی.
۸- فلسفه هنر از دیدگاه ابن حیان توحیدی، ترجمه از عربی.
۹- فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، در ۲ جلد، تألیف.
۱۰- ویرایش کتاب “خط امان” نوشته آیت الله امامی کاشانی.
۱۱- ویرایش تصحیح دیوان “”نزاری قهستانی” به کوشش دکتر رفیعی.
بی شک کتاب “فرهنگ اعلام تاریخ اسلام” او که دایره المعارفی بزرگ در حوزه تاریخ اسلام به شمار میرود، جایگاه ویژه ای در بین اهل علم دارد که نتیجه شش سال تلاش و کوشش فردی این استاد فرزانه است که توسط شرکت سهامی انتشار به سال ۱۳۸۵ به طبع رسیده است.