رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در دیدار با مدیر رادیو فرهنگ عنوان کرد:

ضرورت تقویت و گسترش همکاری انجمن و رادیو فرهنگ در پاسداشت مفاخر فرهنگی

محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شنبه اول مهرماه ۱۴۰۱ با سید مرتضی کاظمی دینان مدیر شبکه رادیویی فرهنگ و جمعی از مدیران ارشد این شبکه رادیویی دیدار و گفت و گو کرد. رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در این دیدار بر تداوم همکاری انجمن و رادیو فرهنگ تأکید کرد و گفت: […]

محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شنبه اول مهرماه ۱۴۰۱ با سید مرتضی کاظمی دینان مدیر شبکه رادیویی فرهنگ و جمعی از مدیران ارشد این شبکه رادیویی دیدار و گفت و گو کرد.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در این دیدار بر تداوم همکاری انجمن و رادیو فرهنگ تأکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت معرفی مفاخر و بزرگان عرصه فکر، فرهنگ، ادبیات و اندیشه در ایران ضروری است که در ادامه همکاری های تنگاتنگ انجمن و رادیو فرهنگ این اقدامات و همکاری ها تداوم و گسترش بیشتری پیدا کند.
سید مرتضی کاظمی دینان مدیر شبکه رادیویی فرهنگ نیز در این دیدار گفت: با توجه به تغییرات مدیریتی جدید در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی امیدواریم فصل نوینی از همکاری های مشترک میان دو نهاد فرهنگی (انجمن مفاخر و رادیو فرهنگ) در قالب تولید و پخش برنامه های رادیویی در حوزه پاسداشت مفاخر با جدیت بیشتر و با جدول زمان بندی مشخص پیگیری شود.
گفتنی است در این دیدار وحید مبشری مدیرگروه تاریخ و اندیشه، سلمان اسکندری مدیر گروه جامعه، مرتضی صداقتگو مدیر گروه ادب و هنر، مهدی دادجو مدیر گروه کتاب، زهریه زنده مدیرفضای مجازی و سید حمید سید قاسمی مدیر اجرائی و روابط عمومیِ رادیو فرهنگ نیز حضور داشتند.