دیدار رئیس انجمن دوستی هند و ایران از انجمن

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۰ در راستای توسعه همکاری‌های دوجانبه، جناب پروفسور اختر مهدی، رئیس انجمن دوستی هند و ایران در ۲ خرداد ماه سال جاری، ضمن بازدید از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با رئیس انجمن به گفتگو پرداخت. در این دیدار، در خصوص چاپ و انتشار مجدد کتاب تذکره خازن […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۰

akhtarmehdiدر راستای توسعه همکاری‌های دوجانبه، جناب پروفسور اختر مهدی، رئیس انجمن دوستی هند و ایران در ۲ خرداد ماه سال جاری، ضمن بازدید از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با رئیس انجمن به گفتگو پرداخت.

در این دیدار، در خصوص چاپ و انتشار مجدد کتاب تذکره خازن الشعرا تألیف شاه علی کبیر محمد میرنجان محمدی اله آبادی تصحیح پروفسور اختر مهدی رضوی و تصحیح برخی از متون و بزرگداشت‌های مشترک بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

آخرین ویرایش: ۹۰/۳/۳