دیدار رئیس مؤسسه فرهنگی اکو از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ دکتر حجت الله ایوبی، رئیس مؤسسه فرهنگی اکو ضمن بازدید از انجمن با محمد جواد ادبی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به گفتگو پرداخت. در این دیدار که در مورخ ۸۹/۱۱/۱۸ در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انجام شد طرفین ضمن بررسی ظرفیت‌های متقابل،  بر گسترش […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۸۹

دکتر حجت الله ایوبی، رئیس مؤسسه فرهنگی اکو ضمن بازدید از انجمن با محمد جواد ادبی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به گفتگو پرداخت.

در این دیدار که در مورخ ۸۹/۱۱/۱۸ در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انجام شد طرفین ضمن بررسی ظرفیت‌های متقابل،  بر گسترش فعالیت‌های دو و چند جانبه تأکید نموده و در نخستین گام نیز مقرر گردید مؤسسه فرهنگی اکو در برگزاری همایش استاد احمد نیریزی که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد، مشارکت نماید.

آخرین ویرایش: ۸۹/۱۱/۲۰