دیدار رئیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور از انجمن آثار

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ منصور واعظی، رئیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همراه دو تن از مدیران کل آن مجموعه، یکشنبه مورخ ۸۹/۰۵/۰۳ از مکان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور بازدید به عمل آورد و با رئیس و معاونان انجمن به بحث و گفتگو پرداختند. در این نشست ضمن […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۸۹

منصور واعظی، رئیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همراه دو تن از مدیران کل آن مجموعه، یکشنبه مورخ ۸۹/۰۵/۰۳ از مکان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور بازدید به عمل آورد و با رئیس و معاونان انجمن به بحث و گفتگو پرداختند.
در این نشست ضمن بحث در مورد چشم انداز تعاملات، مقرر شد مدیران دو مجموعه چارچوب و نوع همکاریهای آینده را مشخص کرده و تفاهم نامه دو جانبه ای میان رؤسای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور و رئیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور به امضا برسد.